ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ออกมาช่วยกันฉีดน้ำหน้าบ้าน หน้าร้านของตนเอง เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ปล่อยแถวขบวนรถฉีดน้ำ รถหุ่นยนต์ฉีดพ่นละอองน้ำ จากกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ ไป ผ่านถนนเจริญเมือง และกระจายลงพื้นที่จังหวัดแพร่


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จะนำรถฉีดน้ำ ล้างถนน พ่นละอองน้ำ ในเขตเทศบาลเมือง ตั้งแต่หน้าไปรษณีย์แพร่ ประตูชัย ถนนเจริญเมือง และในบริเวณชุมชนทุกพื้นที่ของในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โดย เทศบาลเมืองแพร่ จะนำรถน้ำฉีดพ่น ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ช่วยกันฉีดพ่นละอองในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเองด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคน ส่วนในพื้นที่อื่น นายอำเภอทุกอำเภอร่วมกับเทศบาล หรือ อบต. ทุกแห่งของจังหวัดแพร่ kikc off ปล่อยขบวนรถฉีดพ่นน้ำ ในทุกหมู่บ้านชุมชน พร้อมกันในเวลา 09.00 น. และจะทำต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน “ชาวแพร่ ร่วมใจ รวมพลัง ลดฝุ่น PM 2.5”

เมื่อ เวลา 16.45 น. วันเดียวกันนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าพื้นที่ตำบลสะเอียบ โดยจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์และปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย นายอำเภอสอง ปลัดอําเภอ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและเข้มแข็งเห็นผลเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งในวันนี้จังหวัดแพร่ได้ประกาศห้ามบุคคลเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ก่อนได้รับอนุญาต (ปิดป่า) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ส่วนทางด้านภาคเอกชนในจังหวัดแพร่หลายแห่งได้ขอมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกดควันในจังหวัดแพร่ เช่นที่ชั้น 9 โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อ.เมืองแพร่ ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดในจังหวัดแพร่ ได้ระดมพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเทศบาล ทำให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองแพร่ต่างก็ชื่นชม

ร่วมแสดงความคิดเห็น