จ.ตาก ร่วมทำฝายชะลอน้ำ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ บ้านช่องแคบ อ.พบพระ

นายอภิชาติ เหมือนมนัส นาย อ.พบพระ จ.ตาก สั่งการให้ปลัดฯ ร่วมกับกำนัน ต.ช่องแคบ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1 ต.ช่องแคบ สมาชิก อส.ที่ 9 เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.14 33 และนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องแคบ ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง บริเวณ บ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น