วันที่ 13 ก.พ.62 จากกรณีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ได้รับการส่งมอบคนไทยจำนวน 81 คนที่ถูกทางการเมียนมาควบคุมตัวได้ที่บ้านนายาว จ.เมืองสาด ประเทศเมียนมา ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 100 กิโลเมตร ในข้อกล่าวหาหลบหนีเข้าไปทำงานในประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.สั่งการให้ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตม.จว.เชียงราย ได้ประสานความร่วมมือผ่านหน่วยประสานงานชายแดนระดับท้องถิ่นหรือทีบีซีฝ่ายไทย ไปยังทีบีซีฝ่ายเมียนมาให้ติดตามจับกุมตัวบนายปัณณวิชญ์ ประทุม เทพบุตรโซโล หัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดโก๋แก่มันทุกเม็ดที่ยังหลบหนีอยู่ด้วย


ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมจากสำนักงาน ตม.จว.เชียงราย แล้วโดยส่วนใหญ่ ทำการเปรียบเทียบปรับข้อหาออกนอกประเทศโดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อน และพบว่าในจำนวนทั้งหมดมีผู้ที่ถูกออกหมายจับจากทางการไทยจำนวน 16 คน โดยเพิ่มจากเดิมที่เคยตรวจสอบพบว่ามีจำนวน 7 คนโดยเป็นเครือข่ายมันทุกเม็ดด้วย ก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้กฎอัยการศึกษาโดย พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ ฉก.ม.2 เป็นผู้ใช้อำนาจตามกฏอัยการศึกในพื้นที่ชายแดน เพื่อสอบปากคำบุคคลทั้งหมดเนื่องจากมีจำนวนมากและหากใช้กฎหมายปกติทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

ซึ่งการปล่อยตัวดังกล่าวทำให้คนไทยจำนวน 75 ราย ได้ทะยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาไปตามปกติส่วนอีก 16 คนถูกควบคุมตัวเพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบด้วย
-น.ส.พนิดา โภคา ชาว อ.เนินประปราง จ.พิษณุโลก ถูกหมายจับศาลอาญา ที่ 392/2561 “พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542,2544” ศาลอาญา ที่ 339/2561 “สนับสนุนหรือช่วยเหลือในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา เสพติดก่อนหรือขณะกระทําความผิด และร่วมกันฟอกเงิน” ศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 218/2561 “เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”
-น.ส.กรวิภา เสียงเสนาะ ชาว อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ถูกออกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 266/2561 “เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”
-นายกำพล แจ่มจำรัส อายุ 30 ปี ชาว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ถูกออกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 211/2561“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”

-นายกิตติศักดิ์ สำราญสุข อายุ 24 ปี ชาว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ถูกออกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกที่ 267/2561“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”
-นายชัยณรงค์ วงศาโรจน์ อายุ 33 ปี ชาว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 223/2561“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน” ศาลอาญา ที่ 391/2561 “พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542, 2544”
-นายธัชชัย ชมประเสริฐ อายุ 28 ปี ชาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ถูกหมายจับศาลจังหวัดแพร่ ที่ จ.85/2561“ฉ้อโกง”
-นายนัทที บุญนาวา อายุ 33 ปี ชาว อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตย์ ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 265/2561 “เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”
-นายไพรัตน์ ปินวิสุ อายุ 36 ปี ชาว อ.ลี้ จ.ลำพูน ถูกหมายจับศาลจังหวัดลําพูน ที่ 117/2559 “เสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทฯ) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ศาลจังหวัดลําพูน ที่ จ.179/2561 “จําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตา มีน) ปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมโดยผิดกฎหมาย,ร่วมกันพยายาม จําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)ปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ เกินยี่สิบกรัมโดยผิดกฎหมาย, และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิด กฎหมาย” ศาลจังหวัดลําพูน ที่ จ.198/2561 “สมคบกับผู้อื่นกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยา เสพติด และได้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบ”

-นายมนัสชัยหรือแฟร๊งค์ ธูปหอม อายุ 24 ปี ชาว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 201/2561 “สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทํา ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการการะทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้ มีการสมคบกัน โดยร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนไฮโดร คลอไรด์) ซึ่งมีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครองครองเพื่อ จําหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” ศาลอาญา ที่ 816/2561 “มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในครอบครองโดย ไม่ได้รับใบอนุญาต”
-นายณัฐกร คุ้มอินทร์ อายุ 27 ปี ชาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 48/2562“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”
-นายนพพล กิตติธรทรัพย์ อายุ 26 ปี ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 50/2562“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”
-นายศุภชัย รุ่งเรอง อายุ 28 ปี ชาว อ.เมืองพิจิตร ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 53/2562“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”
-น.ส.กนกวรรณ ไกรนุกูล อายุ 27 ปี ชาว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 49/2562 “เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”

-น.ส.จิระดา รอดชื่น อายุ 20ปี ชาว อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 54/2562“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน”
-น.ส.วรัตนา จุมภู่ อายุ 26 ปี ชาว อ.เมืองพิจิตร ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 52/2562“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน” น.ส.อลิษา ปุ้ยสิน อายุ 28 ปี ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 51/2562“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามท้องที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายต่อไป
-น.ส.อลิษา ปุ้ยสิน อายุ 28 ปี ถูกหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 51/2562“เป็นอั้งยี่ และร่วมกันฟอกเงิน” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามท้องที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น