ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าความร่วมมือ ร่วมพลังสามัคีของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นวส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาลดหมอกควันและป้องกันไฟฟป่า โดยวันนี้ พระมหาบุญชิค อคิธม๋โม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ และ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ร่วมกับ นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเมืองแพร่ ทำแนวกันไฟป่าหลังวัดพระธาตุดอยเล็ง ซึ่งเป็นพระธาตุที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่

พระมหาบุญชิต อคืธมฺโม เจริญพรกับผู้สื่อข่าว ต้องขออนุโมทนาขอบคุณ นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเมืองแพร่ วันนี้เดินทางขึ้นเขาหลังพระธาตุดอยเล็ง ช่วยดับไฟป่ามีทั้งนายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธินายอำเภอเมืองแพร่ กำนันอนันต์ แดงชนะ กำนันตำบลป่าแดง นายวิทยา กันกา นายก อบต.ป่าแดง คุณเกสร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮที่ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากกรมป่าไม้ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลช่อแฮ และตำบป่าแดง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าช่วยกันดับไฟป่าและทำแนวกันไฟป่า ทางวัดพระธาตุดอยเล็งเป็นเจ้าภาพข้าวกล่องให้ 30 กล่องเป็นการขอบคุณทุกคนที่มีช่วยกันป้องกันไฟป่าหลังวัดพระธาตุดอยเล็ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น