วันที่ 13 ก.พ.2562 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมด้วยนางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือ จ. ลำปาง ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU)ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นระหว่างเขตติดต่อ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ อ.วังเหนือ จ. ลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.ของทั้งสองอำเภอร่วมลงนาม


ร่วมแสดงความคิดเห็น