วันที่ 13 ก.พ. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การท่องเที่ยว และความมั่นคง ระหว่างส่วนราชการ อ.เชียงแสน (ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง) ผู้ประกอบการด้านการค้า การท่องเที่ยว กับส่วนราชการ และผู้ประกอบการด้านการค้า การท่องเที่ยว ของท่าเรือบ้านมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และท่าเรือว่านพง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ณ โรงแรมเชียงแสน โกลเด้นท์แลนด์ รีสอร์ท อ.เชียง แสน

ร่วมแสดงความคิดเห็น