วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ fix it Center อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียง ใหม่ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณ ภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ วัดศรีดอนชัย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่ และอบรมต่อยอดความต้องการของชุมชน กิจกรรมพัฒนา (Top-Up) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและรับรองมาตรฐาน โดยมีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง มาขอรับบริการจำนวนมาก โดยให้บริการถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น