เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ยังคงมีต่อเนื่อง โดยในช่วงกลางคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา น.ส.เกษร ปลาลาศ นายก ทต.ช่อแฮ ได้ส่งรถดับเพลิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปภ.ร่วมกบกำลังของชาวบ้านนำโดย นายอนันต์ แดงชนะ กำนัน ต.ช่อแฮ ช่วยกันดับไฟป่า ที่กำลังลุกไหม้โอบล้อมบริเวณป่ารอบบริเวณ พระธุาตดอยเล็ง หมู่ 6 บ้านใน ต.ช่อแฮ หลังสวนกนิษฐา รีสอร์ต ใกล้กับสะพานสองแคว

พระมหาบุญชิต อติธมฺโม รองเจ้าคณะ อ.เมืองแพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง ซึ่งมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ปภ.ทต.ช่อแฮ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านที่มาปฏิบัติหน้าที่ เจริญพรกับผู้สื่อข่าว เมื่อกลางวันที่ผ่านมา ว่าทางวัดพระธาตุดอยเล็ง ร่วมกับ นายทรงฤทธิ์ แด้วสุทธิ นอภ.เมืองแพร่ นายอนันต์ แดงชนะ กำนัน ต.ช่อแฮ น.ส.เกษร ปลาลาศ นายก ทต.ช่อแฮ นายวิทยา กันกา นายก อบต.ป่าแดง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ช่วยกันทำแนวกันไฟ โดยรอบวัดพระธาตุดอยเล็ง ไฟป่าคงจะไม่ลามมาถึงที่นี่ แต่ก็อดห่วงชาวบ้านที่มีรีสอร์ตหลายแห่ง จะได้รับความเสียหาย จึงขอวิงวอนผู้ที่เผาป่าได้ยุติการเผาป่าเสียเถิด ให้ความร่วมมือกับ จ.แพร่ ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น