วันที่ 14 ก.พ.62 อ.เมืองพะเยา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามกว๊านพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นอภ.เมือง หน.ส่วนราชการ นำคู่รัก จำนวน 35 คู่ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คู่รัก คู่สมรส ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


จากนั้น รอง ผวจ.พร้อมด้วย นอภ.เมือง รอง นายกเหล่ากาชาดฯ หน.ส่วนราชการ ได้นำคู่รัก นั่งเรือพายเพื่อมุ่งหน้าสู่วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งมีหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา พระพุทธรูปหินทรายอายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ เพื่อทำการประกอบพิธีในการจดทะเบียนสมรส ให้แก่คู่รัก พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน และได้มอบของที่ระลึกแก่คู่รักคู่บ่าวสาวที่มาร่วมกิจกรรม

นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นอภ.เมืองพะเยา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามกว๊านพะเยา ในครั้งนี้ก็ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คู่สมรส ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักประกันที่ดี เป็นเงื่อนไขหรือจุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัว สร้างความอบอุ่น มีคุณค่าแก่ความทรงจำในสถานที่ และบรรยากาศที่สวยงามของกว๊านพะเยา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.พะเยา ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น