ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ มาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า น.ส.กาญจนา กาญจนวัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านเวียงตั้ง อ.เมือง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต ผอ.ค่ายพักแรมชั่วคราว กลุ่มร.ร.ยมนา(กลุ่มย่อยเดิม) ร่วมกับ นายไชยชาญ มณีกาศ ผอ.ร.ร.บ้านวังหงส์ น.ส.จินตนา ถิ่นทิพย์ ผอ.ร.ร.บ้านนันทารม ได้นำลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด เนตรนารี จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมกชั่วคราว ณ ร.ร.บ้านวังหส์ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเป็นเวลา 2 วัน กับ 1 คืนโดยมีลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี จากทั้ง 2 โรงเรียน รวม 110 คน

ผอ.ค่ายพักแรมชั่วคราว กลุ่มโรงเรียนยมนา กล่าวเพิ่มเติมว่า การอยู่ค่ายพักแรมชั่วคราวครั้งนี้ ได้จัดวิทยากรรับผิดชอบ จำนวน 30 คน และ วิทยากรพิเศษอีก 10 คน โดยภาคเช้าของวันนี้ได้จัดพิธีเปิดประชุมกอง หลังจากนั้นก็ได้แยกฐานการเรียนรู้ และ ผจญภัย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมรอบกองไฟ ในการอยู่ค่ายพักแรมของกลุ่มร.ร.ยมนา เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม เพื่อให้ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด เนตรนารี ได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตความมีระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพื่อฝึกทักษะทางลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น