วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ชุมชนวัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับชุมชนในเขตตำบลแม่ต๋ำ ตำบลเวียง รวม 14 ชุมชน ร่วมแรงร่วมใจจัดงานทอดผ้าป่าขยะขึ้นที่บริเวณ วัดป่าลานคำ โดยมีขบวนรถแห่ขยะ ของแต่ละชุมชน ร่วมขบวน ไปตามถนนในชุมชนเขตตำบลแม่ต๋ำ


ทั้งนี้ทาง นายเกษม หาญล้อม ประธานชุมชนบ้านแม่ต๋ำ วัดป่าลานคำ และชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานทอดผ้าป่าขยะออมบุญขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นชาวบ้านในแต่ละชุมชน ให้ช่วยกัน รู้จักการคัดแยก กำจัด และนำมารีไซเคิล ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน จึงได้จัดงานทอดผ้าป่าขยะกองบุญขึ้น

การจัดงานครั้งนี้ มี น.ส.จุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายก ทม.พะเยา เป็นประธาน ทอดผ้าป่าขยะออมบุญ โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น