ประกาศ เรื่อง การทำลายเอกสารประวัติ และฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยโรงพยาบาลเทพปัญญา 2

ด้วยโรงพยาบาลเทพปัญญา 2 (โดยบริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด ) ชื่อเดิม โรงพยาบาลช้างเผือก จะทำการทำลายเอกสารประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยที่เคยมารับการรักษาพยาบาลจนถึงครั้งสุดท้าย วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จากนั้นไม่ได้มารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลเทพปัญญา 2 อีกเลยจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นโรงพยาบาลเทพปัญญา 2 จึงขอแจ้งให้ผู้ป่วยที่มารับการการรักษาพยาบาล ครั้งสุดท้าย ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวและต้องการเก็บประวัติการรักษาพยาบาลและฟิล์มเอกซเรย์ของตนเองไว้

โปรดติดต่อคัดลอกสำเนาได้ที่แผนกเวชระเบียน หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 053 220022 ต่อ 252
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายแพทย์พัฒนา โพธิ์สุยะ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!