อำเภอเชียงกลาง เปิดโครงการ บริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

90

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้นายสมเกียรติ อาจสังข์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ บริการ”อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” พร้อมด้วยคณะแพทย์โรงพยาบาลเชียงกลาง บริการคนไข้ในพื้นที่ อส.สัมพันธ์บริการตัดผม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ปกครองเชียงกลาง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย

สำหรับ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เป็นการพัฒนาการให้บริการประชาชนเชิงรุกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ถูกกำหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การให้บริการประชาชนที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลอีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมให้มีความสงบสุขมีความสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำเนินตามวิถีชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น