สพล.เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดกีฬา บุคลากร 8 สพล.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ระหว่าง 8 สพล.ภาคเหนือ และ อีสาน มีชิงชัย ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง กีฬามหาสนุก และการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬา สพล.เชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ ห้องพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพล.เชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ทาง สพล.เชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การแข่งขันมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี สถาบันการพลศึกษา มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ สนามหญ้าเทียม สพล.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 พร้อมกันนี้ อธิการบดีฯ จะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาบุคลากร สพล.

ในการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการบุคลากร สถาบันการพลศึกษา จะมี 8 สถาบัน เข้าร่วม ประกอบด้วย สพล. จากภาคเหนือ 4 สพล. อาทิ สพล.เชียงใหม่ สพล.ลำปาง สพล. สุโขทัย สพล.เพชรบูรณ์ ส่วน สพล. จากภาคตะวันออก (อีสาน) 4 สพล. อาทิ สพล. ชัยภูมิ สพล.ศรีสะเกษ สพล.อุดรธานี สพล.มหาสารคาม รวมเป็น 8 สพล. ที่จะร่วมในการแข่งขัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น