เชียงใหม่เจ้าภาพจัดกีฬา บุคลากร 8 สพล. ประจำปี 62 จับฉลากครบทั้ง 3 ชนิดกีฬา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่าง 8 สพล. ภายใต้ชื่อว่า ..อุ สา ศรี ชัย เพชร ลำ เชียง โขทัย ประจำปี 2562 มีชิงชัย ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง กีฬามหาสนุก และ การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬา สพล. เชียงใหม่ เริ่มแข่งขันวันนี้ หลังจากที่จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันทุกชนิดกีฬาที่จัด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ สพล.เชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการประชุมตัวแทน สพล. ที่ร่วม พร้อมกับจับฉลากแบ่งสาย โครงการกีฬาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ทาง สพล. เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ในการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการบุคลากร สถาบันการพลศึกษา จะมี 8 สถาบัน เข้าร่วม ประกอบด้วย สพล. จากภาคเหนือ 4 สพล. อาทิ สพล.เชียงใหม่ สพล.ลำปาง สพล. สุโขทัย สพล.เพชรบูรณ์ ส่วน สพล. จากภาคตะวันออก (อีสาน) 4 สพล. อาทิ สพล. ชัยภูมิ สพล.ศรีสะเกษ สพล.อุดรธานี สพล.มหาสารคาม รวมเป้น 8 สพล. ที่จะร่วมในการแข่งขัน

ผลการจับฉลากแบ่งสาย ฟุตบอล แบ่ง 2 สาย ประกอบด้วย สาย A เพชรบูรณ์ ลำปาง เชียงใหม่ ชัยภูมิ สาย B อุดรธานี มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุโขทัย คู่เปิดสนามวันที่ 1 มี ค.62 ลำปาง เปิดกับ เพชรบูรณ ที่สนามหญ้าเทียม สพล.เชียงใหม่ ในเวลา 15.00 น.

วอลเลย์บอล หญิง แบ่ง 2 สาย ประกอบด้วย สาย A ลำปาง มหาสารคาม เชียงใหม่ ศรีสะเกษ สาย B ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรธานี แชร์บอล แบ่งเป้น 2 สาย ประกอบด้วย สาย A ลำปาง อุดรธานี เพชรบูรณ์ สุโขทัย สาย B มหาสารคาม เชียงใหม่ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น