ไฟป่าดอยพระบาทเริ่มคลี่คลาย หลัง จนท. เข้าจำกัดเขตควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ แต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องหวั่นเกิดเหตุซ้ำ

หลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในบริเวณเขตพื้นที่รอบดอยพระบาทติดต่อกันยาวนาน 4 คืน 4 วัน นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา โดยสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤต ต้องใช้กำลังพลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากทุกภาคส่วนกว่า 200 นาย เข้าแก้ไขสถานการณ์ทำการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งกลางวัน กลางคืน

โดยในวันนี้ (5 มี.ค. 62) ที่ สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพญาแช่ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการเรียกประชุมผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามรับฟังรายงานสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น พร้อมร่วมรับฟังและรับทราบถึงแนวทางแผนปฏิบัติที่ทุกหน่วยจะต้องบูรณาการ เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม โดยให้มีการจัดแบ่งกำลังพลเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าตามจุดที่เห็นว่ามีสถานการณ์รุนแรงตามลำดับ ขณะเดียวกันให้กำลังพลอีกส่วนได้ช่วยกันทำแนวกันไฟตามจุดพื้นที่เสี่ยงที่เห็นสมควรจะต้องทำให้ครอบคลุมทั่วทุกจุดทั่วทุกพื้นที่

พร้อมทั้งให้มีการจัดกำลังพลตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางเข้าออกเขตพื้นที่ป่า ทำการตรวจตราลาดตระเวนสังเกตบุคคลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง นอกจากนี้ให้หน่วยงานหลักทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ว่าการอำเภอในเขตท้องที่ ได้ร่วมกันจัดทำแผน นำกำลังพลจิตอาสาที่มีอยู่ในพื้นที่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานเป็นหน่วยกำลังสำรองจัดหาจัดเลี้ยงส่งเสบียงอาหาร น้ำดื่ม ให้แก่หน่วยปฏิบัติการ

นอกจากนี้ได้กำชับให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้จัดทำแผนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังหน่วยรถน้ำรถดับเพลิงสำรองไว้ตามจุดต่างๆ เผื่อมีเหตุกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้จัดเตรียมแผนบรรเทาสาธารณะภัยไว้ให้พร้อม ทั้งแผนปฏิบัติด้านการสื่อสาร การจัดส่งกำลังสนับสนุน การช่วยเหลือเยียวยากรณีมีผู้ได้ผลกระทบ รวมไปถึงการประกาศเขตพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ประสบภัยหากมีความจำเป็น

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนในนามจังหวัด รับมอบสิ่งของที่ทางหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนนำมามอบให้ พร้อมนำแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ซึ่งตั้งแต่เช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ออกทำการดับไฟป่าตามแนวเชิงเขาในจุดที่ยังหลงเหลือ ต่อจากเมื่อคืนที่ผ่านมา (4 มี.ค. 62) ทั้งที่บริเวณเขาดอยฝรั่ง บริเวณหลังวัดม่อนพญาแช่ และบริเวณเนินเขากิ่วพระเจ้า

โดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ มีรายงานสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเขาดอยพระบาทได้เริ่มคลี่คลาย หลายจุดหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าทำการดับไฟได้แล้วอย่างสมบูรณ์ ยังคงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีกลุ่มควันโพยพุ่งอยู่บ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าได้เร่งเข้าปฏิบัติการดับไฟแล้วเพื่อป้องกันไม่ไห้กองเชื้อเพลิงลุกติดไฟขึ้นมาได้อีก และยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปอีกสักระยะ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าระงับเหตุดับไฟป่าลงได้ แต่ความเสียหายยังคงปรากฏ โดยหากมองจากภาพมุมสูงจะเห็นสภาพพื้นที่รอบเขาดอยพระบาทดำเป็นตอตะโก พื้นที่ป่าและต้นไม้ถูกไฟเผาไหม้เสียหายเป็นบริเวณกว้าง คาดการณ์ว่ามีพื้นที่ที่เสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 2,000 ไร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!