ห้ามจำหน่าย หรือ จัดเลี้ยงสุราในวันเลือกตั้ง ฝ่าฝืนคุกไม่เกิน 6 เดือน


พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ในมาตรา 147 ระบุไว้ว่า ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้วันที่อาทิตย์ ที่ 24 มี.ค. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง จะไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้

วันเลือกตั้งล่วงหน้า (17 มี.ค. 62) วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 18.00 น. วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 18.00 น.

วันเลือกตั้ง (24 มี.ค. 62) วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 18.00 น. วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 18.00 น.) จะไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น