จังหวัดเชียงใหม่ ระดมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ทางฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดมรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นใน อากาศอย่างต่อเนื่อง

อำเภอต่าง ๆ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สถานีควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า หน่วยส่งเสริม การควบคุมไฟป่า ทหาร จิตอาสาประชารัฐ และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ จัดทำแนวกันไฟ และลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า พร้อมตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน

นายอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยนายก อบต.แม่ก๊า นำกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ทำการควบคุม/ดับไฟที่เกิดจากลักลอบเผาในที่โล่งผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุบริเวณข้างทาง ถนนภายในหมู่บ้านทรายมูล ม.6 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง เจ้าหน้าที่ได้นำรถดับเพลิงฉีดน้ำดับไฟจนดับสนิท

ร่วมแสดงความคิดเห็น