จ.ตาก ท่าสองยาง จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2562 ณ.สนามกีฬา ทต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก นายประทีป โพธิ์เทียม นายอำเภอท่าสองยาง มอบหมายให้นายเสนีย์ แก้วมณี ปลัดอำเภอท่าสองยางเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

โดยนาย ธเนศ เลิศวิลัย รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลแม่ต้าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โดย ร.ต.ท.วุฒิพงษ์ พินิจ รอง สว.(ป) กก.ตชด.34 เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง มีนักกีฬา 4 ชุมชน ได้แก่ชุมชนบ้านแม่ต้าน ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนริมเมย ชุมชนบ้านลำร้อง โดยมีกีฬาพื้นบ้าน เข็นครกขึ้น ภูเขา ล้อ ลิ่วลม วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน วิ่งสามัคคี ตัดแป้งแข่งกัน ยิ่งหนังโก๋ง วิ่งผลัดกระด้ง กล่อมลูกน้อยนอนเปล อุ้มลูกบักแตงโม เตะปี๊บไกล และฟุตบอล 7 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ต้าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 300 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!