วัดมงคลนาม มีความเชื่อกันมานแต่ครั้งโบราณนานแล้ว หากได้มาทำบุญ บริจาคทาน หรือทำกิจกรรมต่างๆ สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จะช่วยนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต ทำให้จิตใจผ่องใสมาสู่ผู้ปฏิบัตินั้นเอง หนึ่งในเก้าวัดมงคลที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ “วัดชัยมงคล”

วัดชัยมงคล ตั้งอยู่ฝั่งริมแม่น้ำปิง ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนมีอายุราวๆ 600 ปี วัดชัยมงคล แต่เดิมเป็นวัดมอญ (เม็ง) มีชื่อว่า “วัดมะเล่อ” หรือ “มะเลิ่ง” แปลว่า รุ่งแจ้ง ,รุ่งอรุณ ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระราชชายาดารารัศมีขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดชัยมงคล” (ริมปิง) เพราะเหตุที่ว่าท่าน้ำเป็นท่าลงเรือเจ้านายฝ่ายเหนือจะล่องไปกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บางคนก็เรียกว่า อุปาเม็ง หรือ อุปานอก เพราะถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดบุพพาราม (อุปาใน)

อุโบสถของวัดชัยมงคล ซึ่งแต่เดิมอุโบสถของวัดตั้งอยู่ในลำน้ำริมปิง ติดกับกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่พอถึงฤดูน้ำหลากมีซุงไหลมาชนโบสถ์จนเสียหาย ทำให้สังฆกรรมไม่ได้ ปี พ.ศ. 2478 ครูบา ดวงแก้ว จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และปลูกสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2479 จึงทำให้อุโบสถซ้อนวิหารเป็นหลังเดียวกันในปัจจุบันนี้

ภายในวัดจะมี “พระพุทธชัยมงคล” รูปปางมารวิชัยก่ออิฐ หรือ ลงรักปิดทอง เป็นพระประธานภายในวิหาร ซึ่งจำลองแบบมาจากฝาผนังหลังด้านพระประธาน มี “ธรรมมาสน์” ไม้สักแกะสลักรูปนาค 7 เศียร สร้างในปี พ.ศ. 2476 มี “พระพุทธรูปไม้สักปางเปิดโลก” มีอายุประมาณ 500 ปี ซึ่งได้มาจากวัดกิติ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วัดชัยมงคลได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด และเพิ่มเติมส่วนหนึ่งในวิหารมาตลอดจึงทำให้วิหารยังคงรูปแบบเหมือนเดิม ส่วนสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นก็จะมี ลวดลายปูนปั้นปิดทอง ประดับกระจกสีอันวิจิตรในยามกระทบแสงอาทิตย์ในยามเช้า ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวาด ภายในวิหารที่ภาพได้สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิต ประเพณีของชาวล้านในครั้งอดีต ส่วนทางด้านหน้าของวิหารเป็นเรื่องราวของการสร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่ ส่วนบานประตูแต่ละทิศเขียนด้วยภาพวาดลงรักปิดทองเหล่าเทวดา หน้าต่างแต่ละบานเขียนลวดลายหม้อน้ำคุโลคตะที่สื่อให้เห็นถึงการเริ่มต้น ความอุดมสมบูรณ์ ทางขึ้นบันไดสวยงามไม่แพ้กัน อีกทั้งทางขึ้นบันไดพระอุโบสถ ยังมีตัวมอมสองตัว ที่คอยปกปักษาตั้งอยู่ตรงราวบันไดอย่างน่าเกรงขาม ทางด้านหลังของวิหารมีเจดีย์สีขาวประดับลวดลายรูปแบบทรงมอญ ในแต่ละทิศล้อมด้วยเจดีย์เล็กๆพร้อมพระพุทธรูปทั้ง 4 ปาง

ด้านหน้าวิหารทางด้านซ้ายมีรูปปั้น “พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” สมเด็จพ่อ ร.5 เป็นรูปปั้นประทับยืนจำลองขนาดย่อส่วนลงมา ถัดมาที่ท่าน้ำท่าเรือของวัดชัยมงคล จะมีผู้คนมาทำบุญกันตลอด การปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยหอย ที่ช่วยปล่อยชีวิตให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเสริมส่งชีวิตของเราให้ดีขึ้น แล้วผ่อนคลายไปกับทิวทัศน์สายน้ำปิง

อีกหนึ่งวัดในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ควรแวะไปนมัสการกันซักครั้ง ใครได้ร่วมทำบุญทำทาน เสริมส่งจิตใจสงบ พบแต่ความสุขทุกทวีที่ “วัดชัยมงคล”

วัดชัยมงคล 133 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-280671

ร่วมแสดงความคิดเห็น