ประกาศรับสมัครนิติกร

รับสมัครนิติกร
ลักษณะงาน : งานประจำ
วันหยุด : 1 วันต่อสัปดาห์
ค่าตอบแทน : อันตราขั้นต่ำ 15,000 บาท (ค่าตอบแทนอาจปรับขึ้นได้ตามประสิทธิภาพในการทำงาน)

คุณสมบัติ
1. มีวุฒิการศึกษาปริญญา ด้านนิติศาสตร์บัณฑิต มีความรู้ในทางงานกฎหมาย และมีความสามารถในการใช้กฏหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
5. หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. วันหยุดตามประกาศบริษัท
3. เบี้ยขยัน

โทร 093-181-48888

ร่วมแสดงความคิดเห็น