ส่งต่อกันเป็นจำนวนมาก ใน Facebook ว่าให้พิมพ์ xoxo ใน Facebook เพื่อไม่ให้ Facebook ปิดกั้นการมองเห็น ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ เป็นเพียง Effect ข้อความเท่านั้น

จริงๆ แล้ว xoxo เป็น Effect ข้อความที่เมื่อเราพิมพ์แล้วจะมี Effect ขึ้นมาเหมือนเวลาเราพิมพ์คำว่า “congratulations”

ร่วมแสดงความคิดเห็น