ที่ วัดอินทขิลสะดือเมือง ถนนอินทรวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ด้านข้างศาลากลางหลังเก่าและอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ความแปลกที่มีพระวิหาร ที่จัดสร้างขึ้นมาเป็นแบบทรงล้านนาด้วยไม้งดงาม แต่กลับอยู่กลางถนน ภายในมีหลวงพ่อขาวพระคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ มีปากสีแดง เช่นกับพระพุทธรูปอีก 3 องค์ มีพุทธลักษณ์แตกต่างกันมีใบหน้ายิ้ม ปากแดง ดวงตาสงบ เมื่อได้มากราบไหว้ขอพรแล้ว จะสำเร็จทุกประการ โดยเฉพาะพระพุทธรูปหน้าเด็ก องค์เล็กตั้งด้านหลัง ที่มองในแต่ละด้านจะแตกต่างกัน มองข้างหน้าจะเหมือนเด็กยิ้ม หากมองด้านข้างจะสงบนิ่ง มองตรงจะดูหน้าอ้วนเหมือนเด็กเล็ก ที่มองแต่ละจุดแต่ละทิศทางแตกต่างกัน นอกจากนี้ ตัวพระวิหารใหญ่ตั้งบนตึกสูง ลอยฟ้า ได้รับการก่อสร้างค่อนมาจากตัวอาคารเก่า ที่ทางวัดได้ซื้อคืนมาจากเจ้าของ มีการตกแต่งสวยงามสูงกว่าถึง 4-5 ชั้น

จากประวัติ เบื้องต้นเคยเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขิล (เสาหลักเมือง) ของเมืองเชียงใหม่ สร้างโดยพญามัง
รายมหาราช ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.1839 เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใจกลางของเมือง ผู้คนจึงนิยมเรียก
กันติดปากว่าวัดสะดือเมือง ดังนั้นทางวัดจึงตั้งชื่อว่า วัดอินทขิลสะดือเมือง มีพระพุทธรูปที่สำคัญคู่เมือง
เชียงใหม่มาเป็นเวลานานคือ หลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา มีพระพักตร์อิมเอิบดุจพระจันทร์ ในวันเพ็ญ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทำให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชา ประดุจหนึ่งว่า ท่านจงทำดีเถิด ทำงานเถิด แล้วจะประสบผลสำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ ปัจจุบันถ้าได้มากราบไหว้องค์หลวงพ่อขาวในวิหารทรงล้านนาที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง จะเห็นว่าวิหารนั้นสร้างออกไปกลางถนนเล็กน้อย ที่จริงนั้นเดิมทีถนนไม่ได้ผ่านบริเวณนี้ แต่พอวัดร้างไป ทางราชการจึงสร้างถนนผ่านวัดแห่งนี้ จึงไม่มีรั้วรอบกำหนดขอบเขตให้เห็นอย่างชัดเจน

ร่วมแสดงความคิดเห็น