สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เป็น 10 เที่ยวบินแล้ว หลังเกิดภาวะวิกฤติไฟป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้หมอกควันไฟป่าปกคลุมตัวเมืองหนาทึบ จนมองไม่เห็นรันเวย์ และประกาศยกเลิกเที่ยวบินในช่วงเช้าไปจนถึง วันที่ 16 มีนาคม 2562 จนกว่าสถานการณ์หมอกควันจะเข้าสู่ภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.คุณภาพอากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง PM 2.5 เกินมาตรฐานอยู่ที่ 96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ส่วน ค่า PM10 อยู่ที่ 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วน AQI อยู่ที่ 208 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ”

ขณะที่สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไฟล์แรก เช้าวันนี้อีก 2 เที่ยวบิน จากท่าอากาศ ยานเชียงใหม่ มายังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เที่ยวบินที่ PG 351และ PG 352 เวลาตามตารางบิน ถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:05 น.ออกจากสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:35 น. สาเหตุเนื่องจากมีหมอกปกคลุมท่าอากาศยานหนาทึบ ทัศนวิสัยลดเหลือเพียง 2,000 เมตร จากปกติเครื่องบินแบบ ATR-72 ของบางกอกแอร์เวย์ ต้องใช้ทัศนวิสัยในการบินไม่ต่ำกว่า 6,000 เมตร

การประกาศยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ไฟล์เช้าช่วงเวลา 09.35-11.00 น. ของ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 62 ถึงในวันนี้ ได้ยกเลิกไปแล้ว จำนวน 5 วัน ไป-กลับ รวม 10 เที่ยวบิน ได้แก่วันที่ 3, 11 , 12 ,13, 14 มี.ค.62 และประกาศยกเลิกเที่ยวบินไฟล์เช้าไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 เนื่องจากทัศนวิสัยการบินต่ำ มีปัญหาเรื่องหมอกควันจากไฟป่า

ในการยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องทัศนวิสัยจากหมอกควันนั้น ทางข่าวกรมท่าอากาศยาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38/ 2562 ว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่องสายการบินหยุดทำการบินที่อากาศยานแม่ฮ่องสอน จากทัศนวิสัยต่ำนั้น กรมท่าอากาศยาน ขอเรียนว่า สายการบินยกเลิกเที่ยวบินเช้าที่ทัศนวิสัยต่ำในบางวัน ส่วนเที่ยวบินอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ ยังคงให้บริการตามปกติ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง ดอยเมือง-แม่ฮ่องสอน-ดอนเมือง ของสายการบินนกแอร์ สัปดาห์ละ 4 วัน (จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน ไป-กลับ 2 เที่ยวบิน ,เส้นทางบิน เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันละ 2 เที่ยวบิน ไป-กลับ 4 เที่ยวบิน) และสายการบินวิสดอมแอร์เวย์โอเปอเรต บาย อาร์พีเอสซิสเตม สัปดาห์ละ 4 วัน ( จันทร์ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 2 เที่ยวบิน ไป-กลับ 4 เที่ยวบิน)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภาวะหมอกควันไฟป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 12 มีนาคม 2562 มีการตรวจพบ จุดความร้อนแล้ว 279 จุด ขณะที่ปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบจุดความร้อน (hotspot) เพียง 141 จุด แต่ทุกหน่วยงาน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชน ก็ได้ระดมผนึกกำลังทำแนวกันไฟ และส่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนตามพื้นที่ป่าภูเขา และเข้าทำการดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น