เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 14 มีนาคม 2562นายสมเกียรติ อาจสังค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในโครงการรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ของหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบอำเภอเชียงกลาง บ้านคันนา หมู่ 2 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

โดยมีนายมนัส พลหล้า กำนันตำบลพญาแก้ว นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา นายจักรวาล อินทรศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.พญาแก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯตำบลพญาแก้ว คณะครู-นักศึกษา กศน.อำเภอเชียงกลาง กรรมการ ศส.ปชต.พญาแก้ว ครู-นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ผู้จัดการและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพื้นที่ตำบลพญาแก้ว ราษฎรหมู่บ้านคันนา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมากกว่า 200 คน โดยเดินรณรงค์ระยะทาง 1 กิโลเมตร ผ่านสองหมู่บ้าน คันนา – พูล ตั้งแต่หน้าหอประชุมประจำหมู่บ้านคันนา ไปถึง รพ.สต.พญาแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น