สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่านย่ำแย่ จากปัญหามลภาวะเป็นพิษ มีการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรในทุกอำเภอ ทำให้หมอกควันปกคลุมทั่ว เขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งสังเกตด้วยสายตาเป็นสีเทามืดมัวไปหมด ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ มีอาการคันคอและแสบตา จากการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานและทำธุระนอกบ้าน จากการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง โดยกรมควบคุมมลพิษ ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได้ประเมินวัดคุณภาพอากาศ ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการเทศบาลเมืองน่าน ประเมินการตรวจวัดพบว่า สถานการณ์เขม่าหมอกควันจากการเผาไหม้ พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดน่าน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 63 – 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐาน ได้แก่ พื้นที่ ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, และ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน / นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน / นางอลิสาบุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน และนายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสารภัยเทศบาลเมืองน่าน/กองช่าง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกน้ำเอกประสงค์ ฉีดพ่นน้ำ ที่ 1 บริเวณ ถนนมหายศตลอดสาย ตั้งแต่หน้าศาล ไปจนถึง หน้า ราชมงคลล้านนาน่าน สายที่ 2 เริ่มตั้งแต่สี่แยกวัดกู่คำ ถนนสุมนเทวราช ตลอดสายไปจนถึง โรงพยาบาลน่าน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กอันเนื่องจากไฟป่าและหมอกควัน

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า มีความห่วงใยประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ทั้ง 31ชุมชน และพื้นที่รอบนอก จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ปกคลุมไปด้วยเขม่าหมอกควันไฟป่า ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ หากประเมินทิวทัศน์บรรยากาศเมืองน่านด้วยสายตาก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทางเทศบาลฯ จึงนำรถบรรทุกน้ำออกฉีดเส้นทางสัญจรปัจจุบันมีรถเป็นจำนวนมากมีการสัญจรในชุมชนทุกเส้นทาง การจราจรติดขัด และพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อลดปริมาณเขม่าและฝุ่นละออง เพื่อควบคุมปัญหามลพิษ ฝุ่นละอง PM2.5

ขณะนี้ค่าฝุ่นละออง AQI อยู่ที่227 ค่าPM 2.5 อยู่ที่ 117 และค่าPM10 อยู่ที่ 130 โดยส่งรถน้ำออกฉีดตามถนนในที่ๆ มีรถสัญจรไปมา เพื่อให้ฝุ่นละอองสงบลง เบาบางลงไม่กระจายไปในอากาศ โดยเฉพาะถนนที่พลุกพล่านวิ่งไปมาหนาแน่นสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ขณะนี้มีประชาชนสวมใส่หน้ากากป้องกันแล้ว ทางจังหวัดน่าน ได้ประกาศห้ามให้มีการเผาไหม้โดยเด็ดขาด แจ้งหนังสือไปยังนายอำเภอทุกแห่ง และขอความร่วมมือห้ามกระทำการฝ่าฝืน ไปสู่การดำเนินคดีอาญาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น