ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินโครงการจัดทำบัตร SMART CARD อสม. ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการทยอยส่งมอบบัตรให้กับ อสม. แล้ว โดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ นายกิตติพงษ์ เตชะพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ นายประหยัด ปัญญามี ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ และนายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล สาธารณสุขอำเภอเมืองเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันส่งมอบบัตร Smart Card อสม. ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อใช้เป็นบัตรประจำตัว อสม. สำหรับบัตร Smart Card อสม. นอกจากจะใช้เป็นบัตรประจำตัว อสม. แล้วยังมีคุณสมบัติใช้เป็นบัตรเดบิตกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขตทุกธนาคาร จำนวน 4 ครั้งต่อเดือน สามารถใช้ทำธุรกรรมต่อวันได้ดังนี้ ถอนเงินสด 60,000 บาทต่อวัน

โอนไปบัญชีอื่นของ ธ.ก.ส. 60,000 บาทต่อวัน โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร 60,000 บาทต่อวัน ซื้อสินค้า และ/หรือบริการผ่านเครื่องรูดบัตร 60,000 บาทต่อวัน ชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ 60,000 บาทต่อวัน สิทธิประโยชน์พิเศษจาก ธ.ก.ส. ที่จะมอบให้สมาชิก อสม.ที่ถือบัตร Smart Card อสม. คือ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้แก่สมาชิก อสม. 50% ของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย อสม. ต้องแสดงบัตร Smart Card อสม. ของตนเองทุกครั้ง และชื่อผู้ใช้บริการในใบแจ้งหนี้ หรือใบแจ้งค่าใช้บริการต้องตรงกับชื่อบนบัตร Smart Card อสม. เท่านั้น นายประหยัด ปัญญามี ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น