ภารกิจบอกต่อความรักและความหวัง ของ “นักสื่อสารจิตอาสา… กล้าดี” บทความ โดย ชญาดา รุ่งเต่า ฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์การยุติธรรมนานาชาติ

“พ่อครับ ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ถ้ามีสัญชาติไทย ผมจะเดินทางไปรายงานตัวและเข้าเรียนเอาใบปริญญามาให้พ่อชื่นใจได้”
“เฉียดตายจากอุบัติเหตุ แต่เหมือนตายอีกรอบเมื่อเจอคำถามนี้… คนเจ็บมีบัตรประประจำตัวหรือประกันสุขภาพไหม”
“แม่เฒ่าต้องเสียชีวิตเพราะเงินที่ลูกหามาทั้งชีวิตก็ยังไม่พอ” ส่วนหนึ่งจากตัวละครบทบาทสมมุติจากนักเรียนชั้นเรียน นักสื่อสารจิตอาสา..กล้าดี
ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงบางส่วนของคำพูดตัวละครที่เกิดจากโจทย์การแสดงบทบาทสมมุติในการสื่อสารประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของการอบรม “นักสื่อสารจิตอาสา…กล้าดี”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ อาคารครีเอทีฟ ยูธ เสปซ เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยองค์การยุติธรรมนานาชาติ ประเทศไทย หรือ IJM ร่วมกับหน่วยงาน FWD Love : พันธกิจส่งต่อความรัก รวมถึง CBN ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านการเป็นวิทยากรและสถานที่ สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษนั่นคือกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นจิตอาสาซึ่งรวมตัวกันขึ้นเพื่อร่วมแก้ปัญหาทางด้านสถานะบุคคลจากอำเภอแม่แตง ตามปกติแล้วจิตอาสากลุ่มนี้จะมีการแบ่งเวลาในการประกอบอาชีพและการรับใช้ชุมชน ในการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ การให้คำแนะนำและความรู้พื้นฐานของกฎหมายสถานะบุคคล หรือหลายคนอาจเรียกติดปากว่าปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ในวันอบรมจิตอาสาหลายคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นับหลายสิบกิโลจากบ้านในพื้นที่สูงแถบอำเภอแม่แตงเพื่อเข้าร่วมอบรมทางด้านการสื่อสาร

ซึ่งแน่นอนว่านับเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ของพวกเขา สำหรับการเรียนรู้การเล่าเรื่อง เทคนิคถ่ายภาพด้วยมือถือ เครื่องมือสื่อสารออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเพจ และการแสดง เพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวของการขับเคลื่อน การแก้ปัญหาด้านสถานะบุคคลที่มุ่งเน้นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในอนาคตพวกเขาจะได้โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวมุมมองที่มาจากชุมชนผู้ประสบปัญหาผ่านสื่อออนไลน์และการผลิตสื่อประเภทต่างๆ หรือแม้กระทั่งการก้าวเข้ามาเป็นนักข่าวชุมชน เพื่อทำให้คนภายนอกได้เข้าถึงหัวใจและความรู้สึกของคนที่ประสบปัญหา และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสังคมที่เข้าใจซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในทุกฝ่ายที่เชื่อว่าสังคมนี้ดีขึ้นได้ และร่วมทำให้ห้องแห่งการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ เราจึงได้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพนั้นเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าที่ใครก็สามารถเป็นเจ้าของได้ หากคนนั้นเห็นคุณค่าพอ

รายละเอียดองค์การยุติธรรมนานาชาติ
องค์การยุติธรรมนานาชาติ คือ องค์กรระดับสากลที่ปกป้องคนยากไร้จากความรุนแรงในประเทศไทย องค์การยุติธรรมนานาชาติทำงานเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจปกครองในในระดับท้องถิ่น ด้านการแก้ไขปัญหาทางสถานะบุคคล การต่อต้านการกระทำความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก และการต่อต้านการค้ามนุษย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น