สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.) นำหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำแรงดันสูงเข้าทำการฉีดพ่นบริเวณอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่หลังค่าฝุ่นละอองจากปัญหาหมอกควันเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง จนเกินมาตรฐานความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สันเขื่อนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น