วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว รวมถึงพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้กำหนดให้มีการจัดงาน ในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดร่องส้าว ม. 7 บ้านร่องส้าว ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น