ระดมทรัพยากรและกำลังพล ออกปฏิบัติการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ หลังสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน / นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร มณทลทหารบกที่ 38 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองน่าน นำรถน้ำดำเนินการฉีดพ่นน้ำละอองฝอยเพื่อลดหมอกควันไฟป่า และให้ความชุ่มชื้นแก่ชั้นบรรยากาศ ร่วมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน มาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน และในส่วนของพื้นที่ต่างๆหน่วยงานต่างๆ อาทิ มทบ.38 นพค.31 สนง.ปภ. เทศบาลเมืองน่าน ชลประทาน กรมป่าไม้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ระดมทรัพยากรและกำลังพล ออกปฏิบัติการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ หลังสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน พบฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

สำหรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ขณะนี้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 สถานการณ์ยังคงหน้าเป็นห่วง จากการเปิดเผยของ นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ว่าขณะนี้จังหวัดน่านมีค่าฝุ่นละออกขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้เกินมาตรฐานตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ค่าPM 2.5 อยู่ที่ประมาณ 123 ค่า PM10 อยู่ที่ประมาณ 180 และในวันนี้ 14 มีนาคม 2562 มีค่า PM 2.5 อยู่ที่ระดับ 159 และค่าPM10 อยู่ที่ประมาณ 204 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยจังหวัดน่านมิได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการประสานรถน้ำจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือ นำรถฉีดน้ำ ความอัดแรงดันสูง รถดับเพลิง และรถน้ำ ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ และยังเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้มีค่าปริมาณคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น