อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องโรคไต เพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต ในรายการโทรทัศน์ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ ” ในโอกาสวันไตโลก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ( NBT-North 11 ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น