ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพรมาเมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 มีนาคม 2562 งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประชาชนชาวจังหวัดแพร่พร้อมใจกันร่วมขบวนแห่ถวายสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง มีขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 มี.ค.62 ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์และเป็นโบราณสถานคู่บ้านคูเมืองแพร่เวลาช้านาน รวมทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาทุกยุคทุกสมัยและทุกปี

เริ่มจากขบวนช้าง นำโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจ.แพร่และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจ.แพร่ ช้างเชือกที่ 2 นายสันติด ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ช้างเชือกที่ 3 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ช้างเชือกที่ 4 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจ.แพร่ และนางธิดาพร ไทยตรง ภริยารองผวจ.แพร่ ช้างเชือกที่ 5 พันเอกเกียรติอุดม นาดี ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 พล ม.1ค่ายพระยาไชยบูรณ์และนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่

เมื่อขบวนช้างทั้ง 5 เชือกมาถึงบริเวณหน้าสวนรุกขชาติแล้ว และได้ลงจากขบวนช้าง ได้ชมการแสดงห้อนกลองอืดของพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ จำนวน 300 คน แสดงต่อหน้าประธานในพิธี โดยคือนายสุทธิพงศ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ นายสันติด ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานวันนี้ จากการแสดงห้อนกลองอืดจบแล้ว เป็นขบวนแห่ของอำเภอสูงเป็นขวนแรก

ติดตามด้วย กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี้ เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเด่นชัย อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวางและปิดท้ายด้วยขบวนของ อำเภอเมืองแพร่ หลังจาดชบวนแห่ครบทุกขบวนแล้ว เป็นพิธีเปิดงานที่บริเวณลานวัฒนธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ

ร่วมแสดงความคิดเห็น