ท่านสามารถเลือกได้ ว่าจะมาทำพาสปอร์ตในวันไหน! โปรดหลีกเลี่ยงการมารับบริการในวันจันทร์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการของสำนักงานฯ

และหากต้องการทราบจำนวนคิวของผู้ที่มาใช้บริการ สามารถตรวจสอบได้ตามเว็บไซต์ด้านล่าง 
https://www.passport.in.th/eService/qnumber.html

ข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม่ Passport Office, Chiang Mai

ร่วมแสดงความคิดเห็น