วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 17.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำรถบรรทุกน้ำ ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ บริเวณพื้นที่หน้าศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน หมู่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อลดสภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองPM2.5 เพิ่มความชื้นในอากาศ เพื่ออากาศสดใสให้คนลำพูน ซึ่งจัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน บูรณาการ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ,หน่วยงานทหาร,ตำรวจ ,สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ลำพูน กว่า 50 แห่ง

ซึ่งมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้แนวทางในการสร้างความชื้นในอากาศเพื่อลดค่าฝุ่นละออง(PM2.5) จากนั้น ได้ขึ้นรถกระเช้าหอสูงเพื่อฉีดพ่นละอองน้ำในความสูงที่ระดับ 35 เมตร และรถบรรทุกน้ำจากทุกหน่วยงานระดมฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน หมู่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนตลอดทั้งแนว และได้แยกย้ายลงพื้นที่แต่ละตำบลเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น