ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเสริมทักษะ และกระตุ้นการใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จึงได้จัดกิจกรรม Science Summer School จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562

และรุ่นที่ 2 วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมทำความรู้จัก อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมเรียนรู้วิธีการใช้งานอุป กรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง กิจกรรมปฏิกิริยามหาสนุก เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีรอบ ๆ ตัว กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องร่อนจากฟิวเจอร์บอร์ด กิจกรรมเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย กิจกรรมการปลูกเลี้ยงพืชในอาหารปลอดเชื้อ และกิจกรรม DIY โลกสีเขียว

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ทาง www.science.cmru.ac.th/summercamp ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น