สัมผัสสะพานประวัติศาสตร์ ขัวเหล็กนวรัฐ
และ ย่านไนท์บาร์ซ่า ถนนเศรษฐกิจที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (จำกัด) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ ธุรกิจในกลุ่ม ประกอบด้วยโครงการบ้านโบราณเชียง ใหม่ (Ancient House Chiangmai), โครงการตลาดอนุสาร (Anusarn Market),โครงการกาแลไนท์บาร์ซ่า (Kalare Night Bazaar),โครงการไนท์บาร์ซ่า เชียงใหม่ (Night Bazaar Chiangmai) โครง การกาแลสุริวงศ์ (Suriwong Center) ทั้งนี้ยังมี โรงแรมไนท์บาร์ซ่า เพลส , ซี เอช โฮเต็ล , อิมอีโค่ , อิมท่าแพ , ยูเรเซียเชียงใหม่ และ อิมพีเรียลเชียงใหม่ สปอร์ตคลับ

คุณเอมอร วงษ์ศิริ ผอ.บริหารทรัพย์สินภาคเหนือ กล่าวถึงการจัดงาน วิ่งการกุศล วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก (IRON BRIDGE CHIANGMAI minimarathon 2019) by TCC RETAIL CHIANGMAI CO.,LTD ในครั้งนี้ว่า “การวิ่งถือเป็นเทรนด์ที่กำลังฮิตที่สุด ในหมู่คนรักการออกกำลังกาย สังเกตได้จากการจัดงานวิ่งทั่วไทย เพราะตอนนี้คนวิ่งมีการสร้าง Community ซึ่งถือว่าเป็นอีกสังคมหนึ่งที่น่าติดตาม ยิ่งกีฬาวิ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะ ไม่จำกัดเพศและวัย เพียงแค่มีรองเท้าวิ่ง

สำหรับจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก เราจะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 05.00-08.00 น. ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ โดยเราจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยเหลือ บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับเด็กพิการพัฒนาการล่าช้า อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ เดิน-วิ่ง

โดยแบ่งประเภทการแข่งขันตามระยะทาง คือ ระยะทาง เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. และวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ ซึ่ง ไฮไลท์ในครั้งนี้ คือการวิ่งผ่านบนสะพาน ไม่ว่าจะเป็น สะพานประวัติศาสตร์ ขัวเหล็ก , นวรัฐ , สะพานเม็งรายอนุสรณ์ และ สะพานมหิดล พร้อมทั้งวิ่งผ่านไนท์บาร์ซ่า ย่านธุรกิจที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ แหล่งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น กาแลไนท์บาร์ซ่า , ไนท์บาร์ซ่า เชียงใหม่ , ตลาดอนุสาร , สุริวงศ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ ,บ้านโบราณ เชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าพันทิพย์ เชียงใหม่

ซึ่งแต่ละสถานที่มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ และสำหรับเส้นทางวิ่ง เราได้ บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการจัดการแข่งขันวิ่งของประเทศไทย มาช่วยออกแบบเส้นทางวิ่ง ให้มีความน่าสนใจและท้าทายสำหรับนักวิ่ง พร้อมกับได้สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา และชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของ จ.เชียงใหม่ ไปตลอดระยะทาง เรียกได้ว่า กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก ครั้งนี้ ทุกท่านจะได้ทั้งสุขภาพกายที่ดี แถมยังอิ่มใจจากการร่วมทำบุญไปด้วยคะ”

ในด้าน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดย คุณกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า “กิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (จำกัด) ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เผยแพร่กิจกรรมการระดมทุนในครั้งนี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นสถาบันเฉพาะทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก ให้บริการและกิจกรรมในการช่วยบำบัดฟื้นฟู “เด็กพิเศษ” ที่หลากหลาย เด็กพิเศษ คือ เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลเป็นพิเศษกว่าคนทั่วไป แบ่งเป็น เด็กที่มีปัญหาทางร่างกาย เด็กสมาธิสั้น เด็กดาวน์ซินโดรม เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กออทิสติก เด็กพิการทางสมอง เด็กพิการซ้ำซ้อน และ เด็กปัญญาเลิศ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ต้องการดูแลที่แตกต่างกันไป และเราช่วยให้เด็กพิเศษสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น สถานบันของเราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดหา และมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น รถนั่งไฟฟ้า หูฟัง ให้แก่เด็กพิการและผู้พิการทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการมา ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน โดยได้รับการบริจาคอุปกรณ์จากองค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรวีลส์ ออฟ โฮป สหรัฐอเมริกา (Wheels of Hope, USA) โจนิและเพื่อน สหรัฐอเมริกา (Joni and Friends, USA) วีลส์แชร์ ออฟ โฮป ประเทศญี่ปุ่น (Wheelchairs of Hope, Japan) และเฮลป์ปิ้ง แฮนส์ ประเทศนอร์เวย์ (Helping Hands, Norw)
ทางสถาบันฯ ต้องขอบขอบพระคุณ บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (จำกัด) ที่ทำให้เกิดโครงการดีดีแบบนี้ขึ้น และ นักวิ่งชาวเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นอกจากจะได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ แล้ว ยังแสดงเห็นว่าคนไทยยังคงรักและสามัคคีกัน พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ”

ในด้าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ คุณผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมสุขภาพแล้ว การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแนวโน้มตลาดวิ่งเชียงใหม่จะเติบโตขึ้นอีกและยังมีทิศทางที่ดีมาก ด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการพัฒนาที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมวิ่ง ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้งานวิ่งเติบโต ทั้งจำนวนประชากร สถานที่วิ่ง สภาพภูมิประเทศ และกระแสการออกกำลังกาย-รักสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน

รายการนี้จุดเด่นที่สำคัญคือการวิ่งผ่านบนสะพานประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ สะพาน “ขัวเหล็ก” หรือ “สะพานนวรัฐ” ซึ่งเป็นเส้นทางการวิ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นการการช่วยสร้างชื่อ ขัวเหล็ก หรือ สะพานนวรัฐ เป็นที่รู้จักแก่คนรุ่นหลังอย่างกว้างขวาง ถือเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงย่านไนท์บาร์ซ่าถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของเชียงใหม่ จึงอยากขอเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กันเยอะๆ เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับมิตรภาพและความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน” คุณผ่องพรรณ กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามทางหน้าเพจ เฟสบุค วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก – IronBridge Chiangmai MiniMarathon 2019 หรือwww.JogAndJoy.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น