สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง ยังคงวิกฤติค่ามลพิษทางอากาศอยู่ในระดับสูง หลายจุดหลายพื้นที่กลางป่าลึก ยังพบการลักลอบจุดไฟเผาป่า จนท.หลายหน่วยงานต่างเร่งระดมกำลังเข้าระงับเหตุ โดยมีหลายภาคส่วนร่วมมอบปัจจัยสนับสนุน หวังให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว

ภาพถ่ายบรรยากาศทั่วไปตามจุดต่างๆ กลางใจเมืองลำปางจากกล้องวีดิทัศน์ ที่ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศในบริเวณรอบๆ เขตพื้นที่ตัวเมืองลำปาง ว่ายังคงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟจำนวนมาก โดยตลอดทั้งวันทั่วเขตเมืองท้องฟ้าสลัว จนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนวิสัยการมองเห็น โดยในพื้นที่ราบมีระยะการมองเห็นไม่เกิน 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และยังได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ด้วย โดยหมอกควันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มีบุคคลแอบทำการลักลอบจุดไฟเผาป่า จนได้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็กลอยละล่อง มองเห็นเป็นหมอกควันปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่

จากปัญหาที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างได้ระดมกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหา ทำการเข้าระงับเหตุดับไฟป่าตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ป่าอย่างเร่งด่วน ส่วนในเขตพื้นที่ตัวเมือง ได้ระดมกำลังพลช่วยกันเก็บกวาดขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัชพืช เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ลดโอกาสในการเผา ส่วนหน่วยงานที่มีรถน้ำรถดับเพลิง ต่างได้ร่วมกันออกทำสเปรย์น้ำตามจุดพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ช่วยบรรเทาปัญหามลพิษในเบื้องต้น อีกทั้งได้นำกำลังฝ่ายปกครองออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเขตพื้นที่ป่าที่เป็นจุดเสี่ยง ทำการปิดกั้นเส้นทางเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ป่าทุกเส้นทาง ตลอดจนทางหน่วยงานเครือข่ายก็ได้ร่วมกันออกทำกิจกรรม ช่วยรณรงค์หยุดเผาในระดับพื้นที่ และร่วมระดมสิ่งของบริจาค เพื่อเป็นปัจจัยมอบสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าด้วย

โดยในส่วนนี้ มีหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนใน จ.ลำปาง ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บริษัท และห้างร้าน ต่างได้ร่วมแรงร่วมใจกันให้การช่วยเหลือ มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งได้นำสิ่งของที่จำเป็นทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิเช่น เครื่องเป่าลมชนิดเครื่องยนต์แบบสะพายหลัง ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ถุงเท้า น้ำดื่มสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องดื่มชูกำลัง มาบริจาคมอบให้กับทางจังหวัด ที่ศาลากลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีแรงในการที่จะช่วยกันดับสถาน การณ์ไฟป่าลงให้ได้โดยเร็ว ซึ่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมด จะได้มีการนำลงพื้นที่เข้าไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำ อยู่ตามฐานจุดตรวจจุดสกัด และในจุดพื้นที่ป่าที่มีการเกิดไฟไหม้อย่างทั่วถึงต่อไป

นอกจากนี้ทาง จ.ลำปาง ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท จาก กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งจะได้นำไปใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขอสนับสนุนเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ได้เข้ามาช่วยเหลือบินโปรยน้ำทำการดับไฟทางอากาศ ในบริเวณพื้นที่ป่าที่เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าไปได้ถึงด้วย

ทั้งนี้ สำหรับในส่วนของค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ จ.ลำปาง เช้าวันนี้ (15 มีนาคม 2562) ได้มีรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ จากเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ใน จ.ลำ ปาง รวม 4 แห่ง ทั้งในเขต อ.เมือง และ อ.แม่เมาะ ซึ่งได้รายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ของ จ.ลำปาง ว่าได้มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานทั้ง 4 แห่ง โดยวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองได้ระหว่าง 112 – 145 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งเป็นค่าคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับสีแดง คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น