เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2562 นายฐานันดร พรมมณี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ และในฐานะเลขาคณะทำงานชุดที่ 10 รายงานความคืบหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย สบอ.16 ( เชียงใหม่ ) ได้มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าประจำสถานีฯ ดังนี้ 1.ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าชุดที่ 3 หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ดอยหลวง ให้ประสานงานหน่วยพิทักษ์ป่าดอยหลวง เพื่อร่วมกันออกตรวจลาดตะเวนตรวจไฟไหม้ป่า ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ โซนเหนือ ต.ยางเปียง-บ้านยางแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และชุดที่ 1 หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ดอยแก้ว ให้ประสานกับหน่วยพิทักษ์ป่าดอยเต่า เพื่อร่วมกันออกตรวจลาดตะเวนตรวจไฟไหม้ป่า โซน ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และพื้นที่รอยต่อของจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ (ผลการปฏิบัติจะได้นำมาเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

2.ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าชุดที่ 4 หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่มูเซอ ให้ประสานงาน กับหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำดั้น,หน่วยพิทักษ์ป่ามูเซอ,หน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลอง และคณะทำงานชุดที่ 10 สบอ.16 เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี และวันนี้ได้ร่วมกับหมู่บ้านเครือข่ายบ้านมูเซอ ม.5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วางแผนการออกปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อออกตรวจลาดตะเวนตรวจหาไฟไหม้ป่าในท้องที่เขตรับผิดชอบ โซนกลาง บ้านมูเซอ-บ้านอมแพม-บ้านน้ำดั้น -บ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และโซนของบ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งเป็นรอยต่อของจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่

3.ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าชุดที่ 2 ชุดประจำสถานีฯ ออกตรวจลาดตะเวนไฟ โซนใต้ ตั้งแต่สถานีฯ-บ้านห้วยไม้หก-บ้านดง-บ้านสันต้นม่วง-บ้านห้วยน้ำขาว-บ้านปิสโหลง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และรอยต่อระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ประสานงานจนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย, จนท.คณะทำงานชุดที่ 10 สบอ.16 เชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติงานด้วยทุกครั้งในการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ประสานกับหมู่บ้านเครือข่าย เข้าร่วมด้วยในแต่ละครั้ง และวันนี้ยังทำหน้าที่ลงพื้นที่ดับไฟป่าบนยอดดอยอย่างต่อเนื่องต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น