มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจุดรับหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป โดยต้องมารับด้วยตนเอง ตาม สถานที่ วันและเวลา ดังต่อไปนี้

  1. อ.มช. วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
  2. สำนักงานหอพัก วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
  3. งานประชาสัมพันธ์สำนักงานมหาวิทยาลัย จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
  4. คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร บุญสม มาร์ติน (สวนดอก) จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (แม่เหียะ) จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น