เชียงใหม่วิกฤต ค่าฝุ่นละอองสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก !!!

จากสภาพอากาศขาวที่ปกคลุมไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่ในหลายวันที่ผ่านมานี้ เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ ยอดดอยต่าง ๆ ถูกกลืนหายไปกับฝุ่น หรือแม้แต่ดอยสุเทพที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดก็ถูกบดบังจนไม่เห็นแม้แต่ยอดพระธาตุ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 “เชียงใหม่นิวส์” ได้วัดคุณภาพของสภาพอากาศจาก www.airvisual.com พบว่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับอันตราย โดยวัดได้ 320 US AQI ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 269.4  µg/m³ และยังจัดอยู่ในอันดับ 1 ของโลกอีกด้วย

สาเหตุการเพิ่มปริมาณฝุ่นละออง

สาเหตุหลัก ๆ ของการเพิ่มปริมาณของฝุ่นควัน มาจาก

 1. การเผาไหม้ ที่มาจากโรงงาน การเผาขยะ หรือแม้แต่การเผาป่า โดยทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้ออกมาเตือนประชาชน ไม่ให้เผาป่า หรือแม้แต่ไร่อ้อยที่เป็นพื้นที่เกษตรก็ตาม หากใครฝ่าฝืน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
 2. การปล่อยมลพิษจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือที่เรียกสั้น ๆ คือ ควันจากท่อไอเสีย นั่นเอง

ผลกระทบจากฝุ่นละออง

ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมีความเสี่ยงสูงมากที่จะได้รับการระคายเคือง และกระทบต่อสุขภาพโดยกระตุ้นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น

 1. เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา คอ และจมูก
 2. มีการไอ แน่นหน้าอก และหายใจลำบาก
 3. การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 4. เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
 5. หากสูดดมในปริมาณมากและสะสม จะสร้างความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปอด
 6. เกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
 7. โรคหัวใจ
 8. โรคมะเร็ง
 9. เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ข้อควรปฏิบัติ

 1. ทุก ๆ คนควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และอยู่ภายในบ้าน
 2. ปิดหน้าต่างเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกที่สกปรก
 3. สวมหน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อออกไปข้างนอก
 4. ไม่ควรนำเด็กเล็กออกมาเผชิญกับสภาพอากาศอันตราย
 5. หากเกิดอาการระคายเคือง จากผลกระทบของฝุ่นละออง ควรพบแพทย์เพื่อรักษาทันที

สรุป

ปัญหาฝุ่นละอองไม่ใช่ปัญหาแค่เพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นที่จะต้องแก้ไข แต่เราทุกคนที่ได้รับผลกระทบนี้ จะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา เพื่อคุณภาพอากาศของเชียงใหม่ที่ดีขึ้น โดยไม่เผาป่า ใช้รถยนต์ให้น้อยลง แม้จะช่วยได้ไม่มาก ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลย

เรียงเรียงโดย : “เชียงใหม่นิวส์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น