ที่สวนผักชี บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายวรเดช เต็มดี อดีตกำนันตำบลสารภี หลังจากเกษียณอายุมาแล้ว ได้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยอาศัยพื้นที่นา ไถกลบยกร่องพลิกแปลงนาเป็นแปลงผักชีฝรั่งมีผู้สนใจมาดูงานเป็นจำนวนมาก

จากการสอบถามนายวรเดช เต็มดี เล่าว่าตนเองได้เริ่มชีวิตเกษตรกรตั้งแต่วัยเด็ก พอโตขึ้นมาก็ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นกำนันแต่ก็ไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรทำงานควบคู่กับตำแหน่งไปด้วยจนเกษียณอายุ ตอนนี้ทำสวนปลูกผักชีฝรั่ง จำนวน 6 ไร่ ใช้แสลมสีดำคลุมป้องกันแสงแดดเพราะผักชีฝรั่งไม่ชอบแสงแดดในครั้งแรกลงทุนประมาณ 1 แสนบาท ทั้งเมล็ดพันธุ์ ค่าไถยกร่อง ค่าไม้ไผ่ ค่าแสลม

โดยใช้ระยะเวลาปลูก 3 เดือน สามารถขายรุ่นแรกได้ และยังเก็บต่อได้อีก 2 รุ่น ในการปลูกครั้งเดียว ตอนนี้ราคาออกจากสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท มีพ่อค้าคนกลางนำลูกน้อง 20 คนมาถอนรอบแรกถอนไป 20,000 กิโลกรัม ได้เงิน 500,000 บาท และรอให้รุ่นสองโตอีกประมาณ 1 อาทิตย์ คาดว่าจะได้อีก 20,000 กิโลกรัม ส่วนรุ่นที่ 3 รุ่นสุดท้าย อีก 20,000 กิโลกรัม รวมปลูกครั้งเดียวเก็บได้ 3 รุ่น 60,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 1,500,000, บาท

นอกจากนี้ยังรับจ้างดูแลนสวนลำไยอีก ประมาณ 20 ไร่ นับเป็นเกษตรกรตัวอย่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น