ผู้ข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 เมื่อวันก่อนนายทอมสันต์ จูงใจผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านถิ่นไตลื้อ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายมณฑล คนเที่ยง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายนิยม ธุระกิจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านถิ่นไตลื้อ หมู่ 8 ได้มอบถังพลาสติกให้กับลูกบ้าน เพื่อนำไปทำเป็นหลุมขยะเปียก โดยบ้านถิ่นไคลื้อ หมู่ 8 ได้จัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนของหมู่บ้านจัดซื้อให้ลูกบ้าน จำนวน 107 หลังคาเรือนเพื่ออำนวยความสะดวก เป็นการให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านถิ่นในการคัดแยกขยะจากทุกครัวเรือ และบ้านถิ่นไคลื้อ หมู่ 8 เป็นหมู่บ้านนำร่องที่จัดทำหลุมขยะเปียก โดยอุปกรณ์ไม่ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

นายสิทธิเดช ประจญมาร ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถิ่น กล่าวกับชาวบ้านถิ่นไคลื้อ หมู่ 8 ว่า ขอชื่นชมบ้านหมู่ 8 ที่จัดหาถังพลาสติกแจกให้ลูกบ้านทุกหลังคาเรือนไปทำถังขยะเปียก ขั้นตอนการคัดแยกขณะนั้นนั้นพี่น้องคงจะทราบกันดี รวมทั้งการจัดเก็บขยะเป็นพิษที่เทศบาลนำมาตั้งไว้ ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนได้ทำกันอย่างจริงจังในการคัดแยกขยะ ทุกวันนี้ เทศบาลตำบลบ้านถิ่นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเป็นเงินแต่ละเดือน ๆละ 22,000 บาท ปีหนึ่งก็ 9 แสนบาท ตั้งแต่ เดือนตุลาคม เป็นต้นมา ค่ากำจัดขยะขึ้น เป็น 35.000-37.000 บาท คนกำจัดขยะเขา คิดเป็นกิโล หากมีขยะหนัก จำนวนกิโลก็มากขึ้นค่าใช้ข่ายก็เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องคัดแยกขยะเป็นอย่างๆออกมา เทศบาลตำบลบ้านถิ่นขอฝากไว้ด้วยครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น