เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2562 นายสราวุธ อุเทนรันต์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.แ่าแดด และราษฎรภายในโครงการฯ ได้ทำการเข้าสกัดไฟป่า บริเวณขอบโครงการฯ ด้านทิศตะวันตก พิกัด E541540 N2190106 ผลการปฏิบัติงานสามารถสกัดไฟป่าที่เข้ามาได้ และได้ร่วมกันขยายทำแนวไฟป่า จากการสำรวจพบพื้นที่เสียหายไม่ต่ำกว่า 50 ไร่ ในวันเดียวกันได้เกิดไฟป่าขึ้นอีก 2 จุด ในพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย บริเวณ พื้นที่ เขตติดเขตระหว่าง ตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย กับอำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และอีกจุดเกิดขึ้นที่บริเวณบ้านห้วยน้ำมา ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งได้มีการแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น 2 กลุ่มๆ ละ 100 กว่าคน ร่วมสกัด จากการสำรวจอยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น