ฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงเป็นปัญหาในเมืองเชียงใหม่ต่อเนื่องมาหลายวัน ทุกหน่วยงานรวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ระดมสรรพกำลังเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกพ่นละอองน้ำบริเวณโดยรอบคูเมือง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์และข่วงท่าแพ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ นอกจากเจ้าของอาคารสูงในเขตเทศบาลฯ ทำการพ่นละอองน้ำ เพื่อลดและบรรเทาปัญหาหมอกควันโดยจะออกปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

แม้ว่าสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันจะเป็นไฟป่า การเผาจากภาคเกษตรกรรม และการเผาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่ ณ เวลานี้ สิ่งที่เราต้องการคือ ‘ความร่วมมือ’ ช่วยกันดูบ้านเมือง ดูแลตนเอง และดูแลคนที่คุณรัก ปัญหาหมอกควันจะคลี่คลายในเร็ววัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น