วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น.พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ “ 8 แสงแรงกล้า “ โดยมี ลิปิกร มาแก้ว, ทรงศักดิ์ ปากหวาน, ลำพู กันเสนาะ, อนุโรจน์ จันทร์โพธิศรี ,ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ,จรัสพร ชุมศรี , เกรียงไกร กุลพันธ์, ทรงฤทธิ์ เหมือยพรหม ชมการแสดงกลองสบัดชัย และฟ้อนโต การแสดงทางวัฒนธรรมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ฟังเสาวนามุมมองจากศิลปินทั้ง 8 ท่าน ร่วมกับ อาจารย์ ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยงภัณฑารักษ์ เปิดงานนิทรรศการโดย อาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป (สาขาจิตรกรรม) ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 9.00 น.-17.00น. จัดยาวไปจนถึงถึงปลายปี 2562 ณ เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียม สันกำแพง เชียงใหม่


ร่วมแสดงความคิดเห็น