วันนี้เชียงใหม่อากาศดีที่สุด ในรอบสัปดาห์

1851

CCDC: Climate Change Data Center ศูนย์ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานว่าวันที่ 20 มีค. 62 เวลา 16:00 น. หลังจากหลายพื้นที่ในภาคเหนือตกอยู่ในวิกฤตหมอกควันมามากว่าสัปดาห์ บ่ายนี้ PM2.5 ที่สะสมตัวในบรรยากาศลดลงไปมาก ดัชนีคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับที่ดีมากและดีในบางพื้นที่แล้ว


ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมใจกันงดเผา คืนอากาศดีให้กันและกันและขอให้มีอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ไปอีกนานๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงแบบ real-time ณ จุดที่มีการติดตั้ง DustBoy Sensor ได้ที่ https://www.cmuccdc.org/pm25

ร่วมแสดงความคิดเห็น