ล้านนา หรือ ลานนา สรุปแล้วเรียกว่าอย่างไร?

เป็นที่รู้กันดีว่า บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเรานั้น แต … อ่านเพิ่มเติม ล้านนา หรือ ลานนา สรุปแล้วเรียกว่าอย่างไร?