การเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เทใจให้กับพรรคมากกว่าบุคคล(ผู้สมัคร) ผอ.กกต.น่าน สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย

เมื่อเช้าวันที่ 25 มี.ค.2562 นายมงคลธัช พวงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ( กกต.น่าน ) แจ้งว่า ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 จังหวัดน่าน ที่ผ่านมา หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยได้ทำการนับคะแนน ผลของการนับคะแนน ทั้ง 3 เขต (ไม่เป็นทางการ) มีดังนี้

นางสิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย

ผลการเลือกตั้งเขต 1
อันดับ1 นางสิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย
อันดับที่ 2 นายอานนท์ ตันตระกูล พรรคพลังประชารัฐ
อันดับที่ 3 นายเสมียน ธรรมลังกา พรรคอนาคตใหม่

นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย

ผลการเลือกตั้งเขตที่ 2
อันดับ 1 นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย
อันดับที่ 2 นายเสริฐ เจริญดี พรรคพลังประชารัฐ
อันดับที่ 3 นายสุรวุฒิ อินนะใจพรรคอนาคตใหม่

นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย

ผลการเลือกตั้งเขต 3
อันดับ 1 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย
อันดับที่ 2 นายคุณดอน งามธุระ
อันดับที่ 3 นายจักรกริศน์ ปันศิริ พรรคอนาคตใหม่

โดยผู้มาใช้สิทธิ์ที่จังหวัดน่านประมาณอยู่ที่ 76% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 389, 552 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 271, 637 คน(69.73%)บัตรดี 252,566 คน (92.98%)บัตรเสีย 15,599 คน(5.74%)ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,472 คน(1.28%)

ร่วมแสดงความคิดเห็น