อ.เมืองน่าน ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า นน.11 และชุดปฏิบัติการมวลชน มทบ.38 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มีนาคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ได้มอบหมายให้นายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / นายทศพร ผ่องศรีสุข ปลัดอำเภอเมืองน่าน / นายสุจินต์สะพัด ศิริบูรณ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง/ นายอุทัยวุฒิ กันหมุด หน.ป้องกันรักษาป่า ที่ นน. 11 (สะเนียน)ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองน่าน ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า นน.11 และชุดปฏิบัติการมวลชน มทบ.38 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ได้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ต.สะเนี่ยน

ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สำรวจและจับพิกัด จุดเสี่ยงที่ชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปหาของป่า และตั้งจุดตรวจสกัด ประชาสัมพันธ์ให้กับ ชาวบ้านที่เดินทางเข้าไปทำไร่ หาของป่า งดการเผาทุกชนิด ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านรณรงค์งดเผาในพื้นที่หมู่บ้านปางเป๋ย หมู่ 6 ต.สะเนียน พร้อมได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านห้วยมอญ หมู่ 8 ต.เรือง ว่ามีไฟป่าในพื้นที่ พบว่า ไฟป่าได้ลุกไหม้อยู่บนสันเขา ไม่สามารถเดินทางเข้าไปดับได้เนื่องจากเส้นทางทุรกันดาร จึงได้ทำแนวกันไฟไว้และให้ชาวบ้านช่วยเฝ้าระวังต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!